Wij helpen u grip te houden over de financiële zijde van uw bedrijf. Middels maand en kwartaal cijfers en liquiditeitsprognoses, die periodiek worden doornomen, stellen wij in overleg een actieplan op.

 • Verzorgen van de Financiële administratie, volledig digitaal en online
 • Financiële controlling op basis van maand/kwartaal afsluitingen en bespreking over de voortgang
 • Salarisadministratie en personeelsadministratie
 • In- en verkoopadministratie
 • Belastingaangiften
 • Kwartaal en jaarcijfers

Bij Payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een payrollonderneming. De verplichtingen van de werkgever worden de verplichtingen van de Payrollonderneming.

 • Dit heeft zijn voordelen zoals de overdracht van zorgen om ziektes en ontslag.
 • Jij bent nog wel zelf verantwoordelijk voor de werving en arbeidsplanning.
 • De arbeidsovereenkomsten stellen wij op.
 • Tijdige uitbetaling van de werknemerssalarissen zorgen wij voor.
 • Ziekteverzuim en arbeidsrechtelijke risico’s nemen wij uit handen.
 • Bespaar tijd, moeite en ingewikkelde belastingaangiftes met Payrolling!

Concreet betekent dit dat wij zorgen voor:

 • Periodieke salarisverwerkingen
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Aangifte loonheffingen
 • Ziek- en herstelmeldingen; re-integratie
 • Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstellingen, belastingdienst, pensioenfonds en andere instanties.

Eenmaal per jaar stellen wij voor u de jaarrekening op. Dit conform alle wettelijke richtlijnen. In deze uitgebreide financiële rapportage nemen wij ook uw wensen in acht.

 • Het opstellen van prognoses, liquiditeitsbegrotingen en plan van aanpak.
 • Het samenstellen van jaarrekeningen.

Ondersteuning bij het doen van allerlei aangiften en ander advies omtrent fiscale zaken

 • Aangiften omzetbelasting en loonheffingen
 • Aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
 • Aangiften vennootschapsbelastingen
 • Aangiften dividendbelastingen
 • Controle van de diverse belastingaanslagen
 • Indien nodig; het aantekenen van bezwaar bij de belastingdienst
 • Fiscale adviezen

Zowel grote bedrijven als startups of individuen kunnen bij ons terecht voor fiscaal advies. Advies op het gebied van rechtsvormen alsook fusies of overnames is mogelijk. Als u een eigen onderneming wil starten loodsen wij u door de administratieve procedures van de Kamer van Koophandel en adviseren wij omtrent fiscaliteit.

 • Advies en consultancy financieringen
 • Advies rechtsvormwijzigingen, overnames en fusies.
 • Advies startups
 • Advies inschrijving Kamer van Koophandel
 • Startende ondernemer
 • Belastingen
 • Personeel
 • Advies Payrolling

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een offerte!